حاضرین در سایت

ما 5 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
یکشنبه
1397
فروردین
5
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

دفتر شعر شاهد و مشهود
   نمایش # 
1 چه آسان باشدم جان کندن از دنیا 2488
2 آنکه مقصد نِگرَد ره يافته 2725
3 وای من 3042
4 و چه زود گذشت 1535
5 سرنوشتمان 2406
6 ره نُما بر ما 2205
7 دَلِّ حذر 1381
8 اکثراً بينَم 1349
9 ايمان دل 1323
10 جُدا شو 1324
11 فُدای زَر 1270
12 مَنظر يار 1252
13 حکمت عالم 1258
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir