حاضرین در سایت

ما 3 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
شنبه
1397
آذر
24
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

دفتر شعر شاهد و مشهود
   نمایش # 
1 چه آسان باشدم جان کندن از دنیا 2814
2 آنکه مقصد نِگرَد ره يافته 3071
3 وای من 3385
4 و چه زود گذشت 1759
5 سرنوشتمان 2731
6 ره نُما بر ما 2522
7 دَلِّ حذر 1614
8 اکثراً بينَم 1572
9 ايمان دل 1544
10 جُدا شو 1548
11 فُدای زَر 1495
12 مَنظر يار 1458
13 حکمت عالم 1478
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir