حاضرین در سایت

ما 8 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
یکشنبه
1397
اردیبهشت
30
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

دفتر شعر شاهد و مشهود
   نمایش # 
1 چه آسان باشدم جان کندن از دنیا 2567
2 آنکه مقصد نِگرَد ره يافته 2807
3 وای من 3124
4 و چه زود گذشت 1600
5 سرنوشتمان 2483
6 ره نُما بر ما 2290
7 دَلِّ حذر 1439
8 اکثراً بينَم 1411
9 ايمان دل 1383
10 جُدا شو 1384
11 فُدای زَر 1331
12 مَنظر يار 1310
13 حکمت عالم 1319
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir