حاضرین در سایت

ما 3 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
چهارشنبه
1397
تیر
27
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

دفتر شعر شاهد و مشهود
   نمایش # 
1 چه آسان باشدم جان کندن از دنیا 2624
2 آنکه مقصد نِگرَد ره يافته 2878
3 وای من 3185
4 و چه زود گذشت 1639
5 سرنوشتمان 2546
6 ره نُما بر ما 2356
7 دَلِّ حذر 1474
8 اکثراً بينَم 1446
9 ايمان دل 1426
10 جُدا شو 1423
11 فُدای زَر 1374
12 مَنظر يار 1349
13 حکمت عالم 1358
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir