حاضرین در سایت

ما 3 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
سه شنبه
1397
مهر
3
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

دفتر شعر شاهد و مشهود
   نمایش # 
1 چه آسان باشدم جان کندن از دنیا 2683
2 آنکه مقصد نِگرَد ره يافته 2932
3 وای من 3247
4 و چه زود گذشت 1683
5 سرنوشتمان 2607
6 ره نُما بر ما 2407
7 دَلِّ حذر 1529
8 اکثراً بينَم 1485
9 ايمان دل 1462
10 جُدا شو 1459
11 فُدای زَر 1414
12 مَنظر يار 1380
13 حکمت عالم 1401
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir