حاضرین در سایت

ما 8 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
یکشنبه
1397
فروردین
5
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

دفتر شعر عاشق و معشوق
   نمایش # 
1 روز دگر 2542
2 خودم که مثل مني را 2738
3 براي همدلي 1583
4 بنازم چونکه خواهم 1543
5 به راه عشق 1652
6 بيا با من 1556
7 بیا تا لب به لب 2860
8 چو گفتم من ... 1472
9 دگر با تو سخن هرگز نگويم 2647
10 دلی دارم 2674
11 فریبا 1338
12 قناری و قفس 1378
13 قسمت 2335
14 همان عاشق که معشوق عاشقش بود 2575
15 همين شعر 1486
16 هم صدايم 1604
17 حصاری دور و بَر دارم 2211
18 اينک چه کنم 1405
19 کاش 2323
20 منم 1395
21 مي روم آخر 1340
22 نهان را 2160
23 سهم ما آخر چيست 2185
24 ستايش آنکه راهش باز بنمود 1295
25 و باز هم مانده ام اینجا برایت 1328
26 و شايد از غمت حال دگر من مُرده باشم 1438
27 زندگي در گذر است 2801
28 والسلام 2960
29 مشق عشق 2573
30 من تو را خواهم 1188
31 لحظه شماری 1075
32 نشان به آن نشانه ای 325
33 به نیمه های شب 326
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir