حاضرین در سایت

ما 18 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
یکشنبه
1397
اردیبهشت
30
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

دفتر شعر عابد و معبود
   نمایش # 
1 سوداي آب 2309
2 بسم الله 1330
3 با نام او 1348
4 ما که رفتيم 2988
5 مستِ مُردن ، مستِ بودن پيش تو 3295
6 رامُ نا آرام دل 2437
7 صدامان مي کنند 2344
8 حصاري را زِ تَن بال و پرم بست 2255
9 من چرا روي زمين جا مانده ام 3595
10 مي بدانستم دلم را جز خدا دلدار نيست 1357
11 ستايش 1303
12 شب 1301
13 کم می نخواهم 1252
14 تمنای وصال 406
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir