حاضرین در سایت

ما 18 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
یکشنبه
1397
فروردین
5
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

دفتر شعر عابد و معبود
   نمایش # 
1 سوداي آب 2236
2 بسم الله 1272
3 با نام او 1289
4 ما که رفتيم 2902
5 مستِ مُردن ، مستِ بودن پيش تو 3201
6 رامُ نا آرام دل 2356
7 صدامان مي کنند 2264
8 حصاري را زِ تَن بال و پرم بست 2165
9 من چرا روي زمين جا مانده ام 3508
10 مي بدانستم دلم را جز خدا دلدار نيست 1299
11 ستايش 1242
12 شب 1238
13 کم می نخواهم 1198
14 تمنای وصال 335
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir